Rabu, 19 April 2017

KHILAFAH IS VS NKRI, PILIH MANA?

Tags

Tentukan Pilihan Anda 


.

Pilihan anda menunjukkan di barisan mana anda berdiri, di barisan anshar tauhid ataukah anshar thaghut:
1. Khilafah IS (Islamic State) dipimpin oleh Amirul Mukminin Khalifah Abu Bakar Al Baghdadi dan berhukum secara kaffah dengan hukum Allah (Al Quran) dan rasul-Nya (As Sunnah).
Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:
"Barangsiapa yang tidak berhukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." (QS. Al-Maidah: 44)
"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengkufurinya." (QS. An-Nisa: 60)
2. NKRI (Negara Kafir Republik Indonesia) dipimpin oleh Amirul Musyrikin Thaghut Jokowi dan berhukum dengan thaghut akbar Pancasila dan UUD 1945.
Thaghut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan:
"Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara." (Pasal 2)
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan." (Pasal 3 ayat 1)
.
.
Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:
“Orang-orang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang kafir berperang di jalan thaghut...” (QS. An-Nisaa : 76)

1 komentar so far


EmoticonEmoticon